Trendlijn
Beleggen met Visuele TA

Er zijn honderden boeken over beleggen met technische analyse. Ze sommen allemaal tientallen schitterende koerspatronen op en ze beloven je allemaal dat deze patronen het geheime pad naar uiltieme rikdom zijn.

Er zijn minstens evenveel websteks met rijkelijk informatie over chart reading die al die boeken overbodig maken. Maar er is niet een boek of site die laat zien wat er echt met al die kreten als the trend is your friend gedaan kan worden. Deze module laat dat wel zien.

Wat is er mis met technische analyse...
 

Visuele technische analyse of chart rading


image Deze cursus is de tweede module in mijn uitgebreide behandeling van alle ins en outs van TA. Wie geld wil verdienen met deze techniek krijgt alles te zien wat er nodig is om de literatuur te doorzien en wat er nodig is om werkelijk geld te verdienen vandaag en morgen. De visuele analyse is de meest populaire versie van technische analyse. Je vind ze overal op het internet en ook banken en dure beurssites houden zich er uitgebreid mee bezig. Ieder belegger kan dagelijks uitgebreide analyses tot zich nemen.

 

Details


image In deze module behandel ik de visuele analyse [ door tegenstanders genoemd lijntjes trekken ] uitgebreid en ik laat zien wat de voor- en nadelen ervan zijn. Ik citeer daarbij steeds de literatuur en laat zien wat voor houvast de belegger er aan heeft. Aan het eind weet de deelnemer wat er werkelijk voor nodig is om geld te verdienen met chart reading en hoe het komt dat de voorspellingen niet uitkomen die op grond van visuele analyse gedaan worden. Zonder deze module zal een gebruiker steeds in het duister tasten over de in de literatuur getoonde resultaten.

In deze module behandel ik het volgende:
  1. De 3 modi die TA onderkent in de prijsvorming
  2. Hoe ziet de belegger volgens TA de verschillende modi?
  3. Hoe benut de belegger volgens TA de verschilende modi?
  4. Hoe ziet de dagelijkse werkelijkheid er uit: wat moet de belegger dus nog achterhalen?
  5. Koerspatronen, wat zijn ze en hoe verdien je er geld mee?

 

Voorbeeld uit Trends


image Een basibegrip uit Technische analyse is trend en zoals gezien in de basiscursus wordt die aangegeven door de zogenoemde trendlijn. Nu zou je als gebruiker graag zien dat zo'n centraal begrip een exacte definitie kent. In de literatuur gaat dat als volgt: citaat


Voor het tekenen van een trendlijn is het meestal nodig te experimenteren met verschillende lijnen. Soms lijkt een trendlijn op het eerste gezicht correct, maar blijkt dan achteraf foutief te zijn.


Het centrale begrip trendlijn komt dus volgens de literatuur tot stand door experimenteren. En aangezien iedere trend tijdgebonden is moet de gebruiker van deze vorm van technische analyse steeds opnieuw gaan experimenteren, om dan tot de ontdekking te komen dat acheraf gezien de gekozen lijn fout was.

En inderdaad: wie dagelijks de bekende goeroes van de visuele TA volgt, komt steeds tot de ontdekking dat wat gisteren met veel omhaal van woorden en lijnen als de juiste visie werd gepresenteerd, vandaag fout blijkt. En je wordt ook nog hogelijk gewaardeerd als je "eerlijk" bekent dat je fout zat. Want men gaat er kennelijk van uit dat lezers van dat soort rubrieken zelf die conclusie niet kunnen trekken.

Wil dat nu zeggen dat begrippen als trendlijn geen waarde hebben voor wie geld wil verdienen met deze vorm van technische analyse? Nee, ze hebben een grote waarde, maar moeten eerst exact gedefinieerd worden en dus juist niet door experimenteren worden gevonden. [ en hoe dat gaat, laat ik zien in de cursus ].
 

Meedoen?


image de module Chart Reading is voor de belegger die op profijtelijke manier TA wil gaan gebruiken; een gebruiker die wil weten wat hij/zij doet bij toepasssing van TA. Een gebruiker die niet wil nababbbelen, maar geld verdienen op de beurs.

Voorkennis.

De basiscursus technische analyse is verplichte voorkennis. Verder is de cursus geschikt zowel voor personen die kennis hebben van TA als voor personen voor wie het gebied nieuw is.

Cursus Visuele TA. Auteursrecht: € 55,75.
Vermelden onder Welk Item?: Cursus Chart Reading
Welk item