• Image 1
  De prijsontwikkeling

  van indexen, aandelen, grondstoffen is voordpelbaar. Wie het tegendeel beweert moet zijn huiswerk overdoen.

  kjk hier maar...
 • Image 2
  VOORWAARDE VOOR GELD VERDIENEN: WEET WAT HET PATROON VAN PRIJSVORMING IS

  en zet dat vervolgens om in handelingen

  Voor voorbeelden: Kijk hier...
 • Image 3
  RESULTATEN UIT HET VERLEDEN HERHALEN ZICH VANDAAG EN IN DE TOEKOMST

  ALLEEN CYCLUS ANALYSE LEIDT TOT BETROUWBARE RESULTATEN..

  Kijk zelf maar...
 • Image 4
  Een cyclus is het verloop van bodem naar bodem

  Bodem Top Bodem: lengte is echter ongelijk en daar kan de meerderheid niet mee overweg. BootCycles heeft dit probleem opgelost.

  Voorbeelden? ...
 • Image 5
  Verliezen is niet nodig

  De prijsontwikkeling op de beurs ligt zo vast dat het onnodig is om substantieel verlies te lijden voor wie ter zake kundig is. Althans bij toepassing van de know how van BootCycles..

  Tast Toe...

leven van de beurs


image Voordeel van de prijsontwikkeling op de beurs is dat die volledig vastligt. Alles herhaalt zich, en wel letterlijk. Alleen, je moet wel weten hoe die herhaling in elkaar steekt en het uitzoeken daarvan is nu net het grote taboe onder beurskenners en economen.

Wie wil leven van de beurs of consistent geld wil verdienen op de beurs, moet eerst en vooral beschikken over juiste en trefzekere informatie. En die informatie moet gaan over de prijsontwikkeling op de beurs, en over niets anders, niet over politiek, niet over boekhoudkunde, niet over grafieken, niet over lijnen, niet over economie. Maar over het gedrag van een financieel instrument, omgezet in termen waarmee de gebruiker geld kan verdienen. Als volgt:

.
 • Informatie S&P500
 • 29-1-18:short beneden 2853
 • 8-2-18: long boven 2581
 • 26-2-18: short beneden 2785
 • 1-3-18: long boven 2677
 • 13-3-18: short benden 2771
 • 2-4-18: long boven 2589
 • Informatie AEX
 • 17-4-18: stop long naar 548
 • 24-4-18: stop long naar 549.53
 • 14-5-18: stop long naar 555.43
 • 17-5-18: stop long naar 559.15
 • 21-5-18: stop long naar 563.14 [ 565.21 ]
 • 24-5-18: stop short 567.57 [ short bevestigd als de AEX beneden 561 blijft ]

 

Analyse is niet hetzelfde als handelen


image De gebruiker van BootCycles moet beschikken over de vaardigheid om de gegeven correcte informatie om te zetten in winst gevende transacties. Dat is geen trivialiteit. Ik geef hierbij dan ook voor wie dat wil uitgebreide steun en desgewenst trefzekere scholing. Niet in de theorie, maar in hoe de informatie moet worden omgezet in winst gevende beurshandelingen. De eerste stap daarbij doe ik: ik vertaal de uitkomsten van de analyse naar termen die passen bij handelingen op de beurs.

De tweede stap moet de gebruiker zelf zetten. Dat komt doordat dezelfde informatie door verschillende personen op verschillende wijze wordt omgezet in succesvolle opdrachten aan de broker. Ik zorg er voor dat ieder die om begeleiding vraagt, handelt naar eigen stijl en persoonlijkheid.


Wat is anders bij BootCycles?


image

 1. Het fundament van BootCycles is de Cyclus Analyse zoals ik die heb uitgevonden tussen 1996 en 2000. Dat is het belangrijkste verschil met alle andere publicaties die over de beurs bestaan.
 2. Ik geef geen inzicht in de ins en outs van de door mij uitgevonden cyclus analyse.
 3. BootCycles is niet geschikt voor iedereen, maar richt zich op een kleine doelgroep.

De gebruiker

 
image Ik stel mijn know how alleen beschikbaar voor particulieren. Deze particulieren moeten bovendien een professionele instelling hebben. Dat wil zeggen, beseffen dat ze zelf een systeem moeten bouwen aan de hand van de gegeven informatie. Een systeem dat aansluit bij en uitvloeisel is van de eigen persoonlijkheid. Wie nog in de illusie verkeert dat je geld kunt verdienen door andermans systeem over te nemen, door afkijken dus, is hier aan het verkeerde adres.

Wie denkt dat je op consistente wijze geld kunt verdienen op de beurs door achter tips aan te jagen, is hier eveneens aan het verkeerde adres.

Wat krijg je?

 
Wie met de BootCycles info wil werken kan kiezen uit een serie handelssystemen .
Daarnaast bevat deze webstek veel gratis informatie, met een insteek die je niet zo gemakkelijk elders vindt. Het is ook mogelijk een aandelen portefeuille op te bouwen door gebruik te maken van mijn know how op dit gebied.

Tijdbeslag en Kosten

 
Ik werk laagdrempelig met inschrijftermijnen van een week. Iedereeen kan op elke gewenst moment stoppen na een week, c.q. de eventuele leerstof onderbreken en later weer opnemen.